Program

Program nauczania w Children’s English Centre podzielony jest na poziomy zaawansowania językowego, z uwzględnieniem wieku słuchaczy oraz rodzaju kursu.

Zajęcia w większości grup realizowane są w oparciu o wybrany podręcznik i program nauczania. Oprócz podręcznika, który stanowi główną bazę zajęć, na lekcjach wykorzystywana jest bogata gama dodatkowych materiałów i ćwiczeń, które dobierane są w celu zwiększenia efektywności nauki, urozmaicenia lekcji, podniesienia atrakcyjności zajęć.

Szkoła korzysta z nowoczesnych podręczników renomowanych wydawnictw edukacyjnych m.in.: Pearson Longman, Express Publishing, Oxford University Press, są one starannie dobierane do wieku, poziomu, czy też specyfiki danej grupy.