O nas

Szkoła językowa Children’s English Centre powstała jako alternatywa dla większości kursów językowych, oferujących najprostszy, mało zindywidualizowany schemat zajęć: nauczyciel – grupa wieloosobowa.

FotoliaComp_67867579_HbZadgtQqcVR1N3ZPaoCMZWa28eGa2oh_NW40

Naszym zamiarem było stworzenie mikroklimatu nauki, w którym język poznaje się w sposób jak najbardziej naturalny, interaktywny, i w którym język obcy staje się naturalnie bliski.
Jest to możliwe jedynie w maksymalnie 6 osobowej grupie.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż w tak małej grupie nauczyciel bardzo dobrze odczytuje nastroje
uczniów, ich potrzeby oraz poznaje mocne a także słabe strony każdego z nich.
A co najważniejsze, tak mała grupa pozwala na prowadzenie zajęć w głównej mierze opartych na
konwersacji odbywającej się pod stałą kontrolą nauczyciela.

Nasza szkoła dedykowana jest dzieciom i młodzieży. Tylko w naszej szkole bez względu na wiek dzieci, oferujemy zajęcia dodatkowe z native speakerem, który towarzyszy im na różnych etapach oswajania z językiem.

Rzetelność i profesjonalizm to kluczowe wymagania, jakie stawiamy lektorom.
Children’s English Centre zatrudnia profesjonalny zespół lektorski, legitymujący się znakomitą znajomością języka, przygotowaniem metodycznym i doświadczeniem
w nauczaniu. Oprócz nauczycieli polskich zatrudniamy wykwalifikowanych native speakers
z Wielkiej Brytanii, USA i Kanady.
Nauczyciel native speaker jest gwarancją, że dzieci uczą się nie tylko słownictwa,
ale poprawnej wymowy i intonacji. Native speaker oprócz autentycznego akcentu, nauczy zwrotów, których używają jego rodacy w codziennych sytuacjach.

Dwujęzyczność to wielki skarb. To lepsza praca, możliwość studiowania za granicą, szersze perspektywy…