Lektorzy

Kadra lektorska naszego Centrum językowego dla dzieci, składa się z lektorów polskich
z wyższym wykształceniem filologicznym oraz native speakers z Wielkiej Brytanii, USA,
Kanady, którzy posiadają uprawnia metodyczne i pedagogiczne do nauczania swojego
języka jako obcego.

Dobór odpowiedniej kadry to jeden z naszych priorytetów. Naszych lektorów cechuje:
kreatywność, otwartość, profesjonalizm i umiejętność indywidualnego podejścia
do każdego słuchacza.