9-12

W pracy z dziećmi w wieku od 9 do 12 lat, podstawowe zasady metodyczne są niezmienne – kursanci pracują w małych grupach maxymalnie do 6 osób i słuchają w domu anglojęzycznych nagrań. Ścieżki dźwiękowe są udostępniane kursantom. Ich treść jest dostosowana do potrzeb danej grupy i porusza istotne dla niej zagadnienia. Aplikacje do wykorzystania w domu korespondują z materiałem przerabianym na lekcjach.

CENA I semestr (35 zajęcia) – 840 zł
Dwa razy w tygodniu 45min , w tym 2 razy w miesiącu zajecia z native speakerem.