12-15

Na tym etapie dzieci nie tylko uczą się języka obcego, ale także poszerzają swą ogólną                      i rozbudzają ciekawość świata. Istotną częścią lekcji są dyskusje i scenki z życia codziennego.

W tej gupie zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim.

Materiał zawarty w podręczniku wzbogacany jest ciekawymi tekstami dodatkowymi, dostosowanymi do poziomu słuchaczy.

Aby język przestał być dla dziecka „obcy” i „sztuczny”, a stał się swobodnym narzędziem wzajemnej komunikacji oraz wzbudzał pozytywne emocje, organizujemy wakacyjne obozy językowe, na których dzieci doskonalą umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

CENA I semestr (35 zajęcia) – 840 zł
Dwa razy w tygodniu 45min , w tym 2 razy w miesiącu zajecia z native speakerem.